Tyskie Lwy – Turniej

Zdjęcia z turnieju Tyskich Lwów, który odbył się na Stadionie Zimowym w Tychach.