Grzegorz Turnau z udziałem Śląskiej Orkiestry Kameralnej